Moja kancelaria

O kancelarii

Zespół Kancelarii Komorniczej nr I w Będzinie  stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w kancelariach komorniczych. W kancelarii są zatrudnieni prawnicy, w tym dwóch asesorów komorniczych z kilkunastoletnim stażem pracy oraz pracownicy biurowi. Kancelaria współpracuje z serwisem informatycznym, który obsługuje kancelarie komornicze na terenie całego kraju od wielu lat. Przyjęte w Kancelarii rozwiązania, pozwalają na prowadzenie postępowań w sposób łączący doświadczenie oraz wiedzę z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Pawła Ciszewskiego działa na podstawie przepisów prawnych Kodeksu etyki zawodowej komornika, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzi postępowania egzekucyjne i zabezpieczające w celu dochodzenia roszczeń w sprawach pieniężnych i niepieniężnych, zgodnie z wnioskiem i wyborem wierzyciela – na terenie miasta Będzina i okolic, jak również na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.
Opierając swoje działania na wniosku wierzyciela i zgodnie z nim poszukując majątku dłużnika, uzyskujemy niezbędne informacje między innymi z centralnej ewidencji pojazdów, centralnej bazy danych o rachunkach bankowych a także urzędów, organów administracji publicznej, organów administracji samorządowej, organów podatkowych oraz innych przedsiębiorstw i instytucji.
 
W ramach swojej pracy, nasza kancelaria komornicza korzysta niezbędnych narzędzi informatycznych ułatwiających i przyśpieszających wymianę informacji.

Usługi elektroniczne

elektroniczny dostęp do następujących usług

EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

link

EKW

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

link

ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

link

EPUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

link

OGNIVO

Krajowa Izba Rozliczeniowa - OGNIVO

link

CEPiK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

link

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Link

SISP

System Informacyjny Statystyki Publicznej (REGON)

Link

Kancelaria

funkcjonowanie kancelarii

Godziny pracy

Kancelaria czynna jest:

od poniedziałku do czwartku
od 7:30 do 15:30

Komornik przyjmuje strony:

środa od 9:00 do 15:00

W sprawach pilnych komornik przyjmuje interesantów - po wcześniejszym uzgodnieniu,  poza ustalonymi dniami i godzinami przyjęć, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania komornika stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych

Rachunek bankowy

Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy:

Alior Bank SA Centrala
20 2490 0005 0000 4530 2377 1124

dla przelewów zagranicznych:

kod swift (BIC): ALBPPLPW
IBAN: PL20 2490 0005 0000 4530 2377 1124

Kasa jest czynna w godzinach pracy kancelarii

Uwaga! Przy dokonywaniu wpłat należy zawsze podawać nr sprawy oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy, której wpłata dotyczy

adres

42-500 Będzin

ul. Jana Sączewskiego 12/14

naprzeciwko Sądu Rejonowego w Będzinie

telefon

32 729 51 36

email

.

EPUAP

/kswzciszewski/ezbiegi

EPU ID

805

NIP

954 247 88 43

Wskazówki dojazdu do kancelarii